3.LP.0127

Silindir Kapak, Hava Fren Kompresör

KNORR-BREMSE
SEB01903004
SEB01903004
MAN
81.54114-6048
81.54114-6048
EAN Kodu : 8683443007465